foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kempen Historic

Mols Racing Team M.R.T.Download formulieren.

     

Privacyverklaring M.R.T.     

Mols Rally Team vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van onze diensten op de website van de Kempen Historic en omdat u zelf bij het invullen van een aanvraagformulier of inschrijvingsformulier op onze website gegevens van u verstrekt.

Mols Rally Team vzw. Kan volgende persoonsgegevens verwerken :

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw email-adres

Mols Rally Team vzw. verwerkt uw persoonsgegevens telefonisch, per adres of per e-mail enkel om u op de hoogte te houden van organisaties die betrekking hebben tot hun club.

Mols Rally Team vzw. bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Mols Rally Team vzw. Zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken , enkel mits schriftelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Mols Rally Team vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Mols Rally Team vzw. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., verantwoordelijke van het gegevensbestand van Mols Rally Team vzw. Mols Rally Team vzw. zal zo snel mogelijk, maar zeker binnen de vier weken; op uw verzoek reageren

Mols Rally Team vzw. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en er aanwijzingen zijn van misbruik op de website van Mols Rally Team vzw., neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., verantwoordelijke van het gegevensbestand van Mols Rally Team vzw.